Wednesday, July 28, 2010

Wednesday, June 16, 2010

SEMBAHYANG JAMAK DAN QASAR ADALAH SEDEKAH ALLAH.


SEMBAHYANG JAMAK
DAN QASAR ADALAH
SEDEKAH ALLAH.


Penulis
Mohd Yaakub bin Mohd Yunus


Judul:
Sembahyang Jamak Dan Qasar Adalah Sedekah Allah.

Penulis:
Mohd Yaakub bin Mohd Yunus
akob73@yahoo.com.

Penyunting:
Hafiz Firdaus Abdullah
www.al-firdaus.com

© Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

Dianjurkan membuat salinan untuk tujuan pengajian ilmu.

Tidak dibenarkan mengulang cetak atau menyalin dengan apa cara jua untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis daripada penulis.

Cetakan Pertama: 2005

Penerbit:
Perniagaan Jahabersa
15, Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas,
81200 Johor Bahru,
Johor Darul Takzim,
Malaysia.

Tel: 07-235 1602, 235 1605.
Fax: 07-235 1603
http://www.jahabersa.com.my
jahabers@tm.net.my
jahabers@starhub.net.sg


Kandungan

Kata Pengantar 5

1. Pengertian Sembahyang Jamak dan Qasar. 13

2. Beberapa Tatacara Sembahyang Jamak
dan Qasar Yang Diamalkan Di Malaysia. 19

3. Hukum Mengqasar Sembahyang Dalam
Perjalanan (safar). 23

4. Jarak Perjalanan Yang Membolehkan
Sembahyang Diqasarkan. 35

5. Tempoh Perjalanan Yang Membenarkan
Sembahyang Diqasarkan. 45

6. Menjamak Sembahyang Bukan Terhad
Ketika Dalam Perjalanan (safar). 53

7. Niat Yang Perlu Dilafazkan Ketika
Menjamak Dan Mengqasarkan Sembahyang. 61

8. Hubungkait Niat Perjalanan Dengan Pembolehan
Menjamak Dan Mengqasarkan Sembahyang. 69

Penutup 73


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepada-Nya kita memohon dan kepada-Nya jua kita meminta ampun. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kesesatan. Barangsiapa yang tersesat, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk kecuali hanya Dia. Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Saya bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.


Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.


Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.


Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang tepat - benar (dalam segala perkara), Supaya Ia memberi taufiq dengan menjayakan amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah) sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan.

Selanjutnya, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam . Sedangkan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan .semua yang diada-adakan adalah bid’ah. Semua yang bid’ah adalah sesat dan semua yang sesat tempat kembalinya adalah neraka.

Setiap manusia pasti akan menghadapi keadaan yang memerlukannya untuk mengqasar atau menjamakkan sembahyangnya. Sebagai contoh setiap insan pasti akan menempuh satu perjalanan (safar) yang mana syari’at telah membenarkan sembahyang itu dijamak dan juga diqasarkan. Namun begitu ramai di antara kita yang tidak mahu melakukan rukhshah (keringanan) yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita kerana menurut sangkaan mereka persyaratan untuk dibolehkan sembahyang itu diqasar dan dijamakkan belum dipenuhi. Malah ada juga yang beranggapan bahawa bersembahyang secara sempurna tanpa mengqasarkannya adalah lebih diutamakan ketika dalam perjalanan. Penulis berpendapat bahawa kekeliruan ini berpunca dari kurangnya pendedahan terhadap beberapa tatacara mengqasar dan menjamakkan sembahyang seperti yang pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam serta para sahabatnya radhiallahu 'anhum. Mencontohi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam segala bentuk ibadah merupakan sesuatu yang disyari’atkan kerana baginda merupakan contoh ikutan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Ini sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:


Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang).

Apatah lagi dalam ibadah sembahyang ini telah ada arahan dari baginda shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri untuk hanya mengikuti tatacara yang diajar oleh baginda. Ini sebagaimana sabdanya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersembahyang.

Di samping itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga telah menyatakan bahawa generasi yang terbaik yang patut dijadikan tauladan bagi seluruh umat Islam adalah umat pada kurunnya yang termasuk baginda sendiri serta para sahabatnya radhiallahu 'anhum. Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .

“Umatku yang terbaik adalah umat dikurunku, kemudian umat yang sesudahnya dan umat yang sesudahnya lagi.

Berdasarkan dari dalil-dalil di atas penulis dengan sedaya upaya menyusun buku berkaitan sembahyang jamak dan qasar ini berpaksikan kepada sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, amalan para Sahabat baginda radhiallahu 'anhum serta para salafussoleh. Penulis namakan buku kecil ini sebagai “Sembahyang Jamak Dan Qasar Adalah Sedekah Allah” dengan tujuan untuk menggalakkan para pembaca supaya menerima rukhshah (keringanan) pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagaimana yang didatangkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tanpa terlalu terikat dengan amalan kebiasaan di negara kita Malaysia yang adakalanya tidak begitu selari dengan sunnah Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam.

Penulis akui bahawa beberapa isu yang penulis ketengahkan dalam buku ini sebenarnya termasuk dalam perkara-perkara yang terdapat perbezaan pendapat di antara ulama’ yang muktabar. Namun begitu penulis berpegang kepada manhaj bahawa selagi ianya tidak bertentangan dengan syari’at, maka kita seharus sedaya upaya untuk memberikan pendapat yang lebih mendatangkan kemudahan kepada umat Islam. Manhaj ini sebenarnya adalah manhaj Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Umm al-Mukminun ‘Aishah radhiallahu 'anha:

مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ .

Tidaklah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika diberi dua pilihan kecuali baginda memilih yang paling mudah di antaranya selagi tidak mengandungi dosa.

Apapun jua penulis tetap terbuka dalam menerima sebarang teguran ataupun pembetulan dari mana-mana pihak dalam rangka untuk berpegang kepada pendapat yang lebih tepat berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh generasi salafussoleh.

Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk kita sama-sama berusaha memperbaiki tatacara sembahyang kita agar bertepatan dengan sunnah Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. Penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru yang banyak mengajar penulis tentang sifat sembahyang sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi shalallahu 'alaihi wasallam seperti Ustaz Rasul Dahri, Dr. Abdullah Yassin dan Ustaz Hussain Yee. Setinggi penghargaan juga kepada kedua ibu bapa yang dihormati, seluruh ahli keluarga yang dikasihi terutamanya isteri yang tercinta Wan Haslini Wan Kamaruzaman, rakan dan sahabat terutamanya Tuan Hassan Tuan Lah seorang insan yang banyak mendorong penulis untuk mempelajari ilmu fiqh, Hafiz Firdaus Abdullah yang telah meminjamkan kepada penulis sumber-sumber rujukan, khasnya kitab-kitab hadis yang disemak semula oleh Syaikh Nasiruddin al-Albani dan Syaikh Syu‘aib al-Arna’uth, Ustaz Mohd Fikri Che Hussain (Alamghiri), Muhammad Khairul (Abu Adam), Muhammad Rafiq (Saw Eng Sian), Abu Nurul Muhammad Affendi, Khairul Amin (Kamin dari al-Ahkam.net), Zayed (al-Ahkam.net), Dr. Imran dan seluruh ahli Fikrah Net atas sokongan dan dorongan yang kesemua mereka ini berikan sehingga tersusunnya buku ini. Semoga Allah membalas jasa mereka dengan ganjaran pahala yang lebih baik di dunia dan akhirat. Semoga amalan yang baik dan ilmu yang berfaedah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sekian Wassalaam.
Mohd Yaakub Bin Mohd Yunus
Rabiulawal 1426 / April 2005


1
PENGERTIAN SEMBAHYANG JAMAK DAN QASAR

Sembahyang qasar bererti memendekkan sembahyang yang empat rakaat menjadi dua rakaat ketika dalam perjalanan (safar). Sembahyang yang boleh diqasarkan adalah sembahyang Zuhur, Asar dan Isyak. Dalil yang mengsyari’atkan sembahyang qasar adalah Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:


Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa "mengqasarkan" (memendekkan) sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu.

Mungkin akan timbul persoalan di kalangan para pembaca bahawa adakah dengan keadaan semasa yang aman damai tanpa ancaman dari orang kafir maka sembahyang qasar ini tidak disyari’atkan lagi? Untuk menjawab persoalan ini kami membawa sebuah riwayat dari Ya’laa bin Umayyah radhiallahu 'anhu, dia berkata:

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرَأَيْتَ إِقْصَارَ النَّاسِ الصَّلاَةَ وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

Aku pernah bertanya kepada Umar al-Khattab radhiallahu 'anhu berkenaan dengan firman Allah “maka kamu tidaklah berdosa "mengqasarkan" (memendekkan) sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir” ; sedangkan pada masa sekarang ini manusia telahpun berada dalam keadaan aman.” Umar menjawab: “Aku sendiri pernah merasa hairan juga seperti kamu oleh itu aku telah bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang hal ini lalu baginda bersabda: “Itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian maka terimalah sedekah-Nya.”

Di atas keumuman lafaz firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat kita fahami bahawa apabila seseorang itu berada dalam satu perjalanan yang dianggap sebagai safar, secara automatik dia dibenarkan untuk mengqasarkan sembahyang tanpa sebarang syarat tambahan.

Sembahyang jamak pula bermakna mengumpulkan dua sembahyang dalam satu waktu. Contohnya mengumpulkan sembahyang Zuhur dan Asar dalam satu waktu ataupun Maghrib dan Isyak dalam satu waktu. Jamak pula ada dua jenis iaitu:

1) Jamak Taqdim (yang didahulukan) iaitu mengumpulkan sembahyang Asar bersama Zuhur dalam waktu sembahyang Zuhur atau mengumpulkan sembahyang Isyak dan Maghrib dalam waktu sembahyang Maghrib.

2) Jamak Ta’khir (yang diakhirkan) pula ialah mengumpulkan sembahyang Zuhur dan Asar dalam waktu sembahyang Asar atau mengumpulkan sembahyang Maghrib dan Isyak dalam waktu sembahyang Isyak.

Dalil disyariatkan jamak taqdim dan jamak ta’khir adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anhu:

أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: قُلْنَا بَلَى! قَالَ: كَانَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتْ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

“Inginkah tuan-tuan saya ceritakan perihal sembahyang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sewaktu sedang dalam perjalanan.” Ujar kami: “Baik.” Katanya: “Jika baginda masih berada di rumah semasa matahari telah tergelincir (masuknya waktu Zuhur), baginda jamakkan Zuhur dengan Asar (jamak taqdim) sebelum berangkat, tapi kalau belum lagi tergelincir, maka baginda berjalan hingga nanti bila waktu Asar masuk baginda pun berhenti dan menjamak sembahyang Zuhur dengan Asar (jamak ta’khir). Begitu juga jika selagi baginda di rumah waktu Maghrib sudah masuk, baginda jamaklah sembahyang Maghrib dengan Isyak, tetapi kalau waktu belum lagi masuk, baginda terus sahaja berangkat dan nanti bila waktu Isyak tiba, baginda pun berhenti untuk menjamak sembahyang Maghrib dan Isyak itu.”

Dari hadis di atas dapat kita fahami sekiranya kita memulakan perjalanan setelah masuknya waktu Zuhur maka adalah disunnahkan kita melakukan sembahyang jamak taqdim yakni menghimpunkan sembahyang Zuhur dan Asar dalam waktu sembahyang Zuhur. Namun begitu sembahyang tersebut tidak diqasarkan kerana kita secara hakikatnya belum memulakan perjalanan. Menurut Syaikh Salih bin Fauzan:
Jika anda sembahyang Asar dan Zuhur dengan jamak taqdim sedangkan waktu itu anda masih berada di rumah, maka anda harus menunaikan sembahyang tersebut dengan sempurna (tidak menqasarkan), iaitu empat rakaat baik untuk sembahyang Zuhur mahupun Asar.

Namun sekiranya kita memulakan perjalanan sebelum masuk waktu Zuhur maka hendaklah kita melakukan jamak ta’khir yakni menghimpunkan sembahyang Zuhur dan Asar dalam waktu Asar. Maka ketika ini diperbolehkan untuk mengqasarkan sembahyang tersebut kerana ketika itu kita sedang berada dalam perjalanan. Hadis di atas juga menerangkan tatacara menjamak sembahyang Maghrib dan Isyak. Seperkara yang perlu untuk diberi perhatian adalah tidak ada jamak antara sembahyang Subuh dan Zuhur, Asar dan Maghrib atau Isyak dan Subuh.

Walaubagaimanapun di atas bukanlah syarat menjamakkan solat tetapi sunnah yang utama untuk diikuti. Antara jamak taqdim atau jamak takhir, terpulang bagi seseorang mana yang sesuai lagi mudah baginya. Ingat, jamak adalah satu kemudahan, bukan kesukaran.


2
BEBERAPA TATACARA SEMBAHYANG
JAMAK DAN QASAR YANG DIAMALKAN DI MALAYSIA

Antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengsyari’atkan sembahyang jamak dan qasar adalah sebagai satu rukhshah (kelonggaran) dalam rangka meringankan kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang bermusafir.

Menurut Ustaz Rasul Dahri:

Pelayaran atau perjalanan yang jauh sering menghadapi kesulitan, sering menempuh berbagai masalah dan rintangan sehingga Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam mengumpamakan musafir sebahagian dari azab, sebagaimana hadis baginda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

Dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu, dia berkata: “Bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Musafir itu adalah sebahagian dari azab yang menghalangi seseorang itu dari makan, minum dan tidur (secara yang sempurna). Maka oleh kerana itu apabila seseorang telah selesai keperluannya dalam pelayaran, hendaklah segera pulang ke pangkuan keluarganya.”

Untuk meringankan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelonggaran (rukhshah) kepada orang-orang yang beriman supaya mengqasarkan sembahyang mereka semasa musafir atau semasa berpergian, malah sembahyang qasar ini juga telah dijadikan sedekah (hadiah) oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman di samping ia telah diwajibkan-Nya.

Namun begitu beberapa perkara yang biasa diamalkan oleh umat Islam di Malaysia berkaitan jamak dan qasar ini telah menyebabkan kelonggaran (rukhshah) yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada kita itu diabaikan. Antara amalan tersebut adalah seperti berikut:

1) Mengqasarkan sembahyang ketika bermusafir hanyalah sunat. Malah ada yang beranggapan menyempurnakan sembahyang (tidak mengqasar) adalah lebih afdhal atau baik. Keselesaan dalam perjalanan serta kecanggihan sistem pengangkutan menyebabkan keperluan untuk mengqasar atau menjamak sembahyang sudah tidak relevan lagi.

2) Jarak perjalanan untuk diklasifikasikan sebagai musafir mestilah melebihi dua marhalah yang bersamaan dengan lebih kurang lapan puluh tiga kilometer.

3) Apabila seseorang bermusafir dan berhenti pada satu tempat selama lebih dari tiga hari maka hendaklah dia menyempurnakan sembahyangnya tanpa diqasarkan pada hari yang keempat dan berikutnya.

4) Menjamakkan sembahyang hanya boleh dilakukan ketika bermusafir.

5) Niat hendaklah dilafazkan dengan formulasi bacaan yang tertentu ketika hendak menjamak dan mengqasarkan sembahyang.

6) Hanya perjalanan yang tidak mengandungi unsur yang bertentangan dengan syara’ membolehkan sembahyang itu diqasar atau dijamakkan.
Insya-Allah akan kita bahaskan satu persatu perkara-perkara di atas mengikut neraca al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana yang diamalkan oleh para Salafussoleh dan semoga melalui penjelasan ini keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya berkaitan dengan jamak dan qasar ini akan dipergunakan sepenuhnya oleh kita semua.


3
HUKUM MENGQASARKAN SEMBAHYANG
KETIKA DALAM PERJALANAN

Hukum mengqasarkan sembahyang dalam musafir masih diperselisihkan oleh para ulama’. Sebahagian ulama’ menganggap ianya adalah sunat mu’akkadah dan ini adalah pandangan Imam al-Syafi’i rahimahullah. Namun pendapat yang lebih hampir kepada kebenaran dan dipegang oleh majoriti generasi salaf adalah mengqasarkan sembahyang ketika perjalanan (safar) adalah wajib.

Syaikh Abu Ubaidah Masyhur menulis:

Di antara mereka yang memilih pendapat ini (wajibnya mengqasarkan sembahyang dalam musafir) adalah ulama’ bermazhab Hanafi. Pendapat ini juga telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Umar radhiallahu 'anhuma sebagaimana yang disebut dalam Nailul Authar Jilid 3 halaman 245 (Kitab karangan Imam Muhammad al-Syaukani rahimahullah-pen). Al-Khatthabi berpendapat ini adalah pendapat majoriti ulama’ salaf dan juga dipegang oleh Umar, Ali, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, al-Hassan dan Qatadah.

Menerusi hadis-hadis yang sabit datangnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, kita dapati baginda sentiasa mengqasarkan sembahyang sekiranya baginda bermusafir. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata:

Baginda mengqasarkan sembahyang yang empat rakaat, memendekkannya menjadi dua rakaat semenjak memulakan perjalanan sehingga kembali ke Madinah. Sama sekali tidak pernah diriwayatkan bahawa baginda mengerjakan empat rakaat secara sempurna dalam perjalanannya.

Dalil yang dijadikan sandaran dalam mewajibkan sembahyang qasar ketika bermusafir adalah sebuah hadis yang diterangkan oleh ‘Aisyah radhiallahu 'anha:

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.

Allah mewajibkan sembahyang pada saat memfardhukannya (pertama kali) sebanyak dua rakaat dua rakaat baik ketika hadir (tidak bermusafir) mahupun ketika musafir. Kemudian ditetapkan pada sembahyang perjalanan (sebanyak dua rakaat) dan ditambah lagi (sebanyak dua rakaat) pada sembahyang hadir.

Dalam hadis di atas jelas menunjukkan pada peringkat awal ibadah sembahyang difardhukan keatas umat Islam, bagi sembahyang fardhu dan sembahyang ketika musafir (qasar) jumlah rakaatnya adalah sama iaitu sebanyak dua rakaat. Kemudiannya ditambah dua rakaat lagi pada sembahyang Zuhur, Asar dan Isyak manakala sembahyang qasar kekal diwajibkan sebanyak 2 rakaat.

Imam Muhammad bin Ismail al-Shon’ani rahimahullah mentafsirkan hadis di atas sebagai berikut:

Di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa mengqasarkan sembahyang ketika bermusafir hukumnya wajib. Ini adalah kerana kalimah faradha فَرَضَ (dalam hadis di atas) ertinya sama dengan aujaba (artinya: mewajibkan).

Terdapat beberapa lagi hadis yang sabit dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang memberikan petunjuk bahawa mengqasar sembahyang apabila berada dalam perjalanan adalah diwajibkan.

Ibnu Umar radhiallahu 'anh berkata:

صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

Aku pernah menemani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan baginda tidak melebihkan sembahyangnya dari dua rakaat dalam perjalanan (safar), begitu juga oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman.

Berkenaan hadis di atas Imam al-Syaukani berkata: “Di dalamnya terkandung pengertian bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pasti sembahyang qasar dan tidak pernah sembahyang tamam (menyempurnakan sembahyang).”

Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh berkata:

فُرِضَتْ الصَّلاَةُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

Difardhukan sembahyang melalui lisan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bagi orang bermukim empat rakaat, bagi musafir dua rakaat dan bagi orang yang takut (diserang musuh) satu rakaat.

Umar al-Khatthab radhiallahu 'anh berkata:

صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.َ

Sembahyang dalam perjalanan (safar) dua rakaat, sembahyang Jumaat dua rakaat, sembahyang ‘Id (hari raya) dua rakaat, itu semua adalah tamam (sembahyang yang sempurna), bukan qasar menurut keterangan dari lidah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Menurut Imam al-Syaukani tentang hadis di atas:

Hal ini menunjukkan bahawa sembahyang ketika dalam safar (perjalanan) sudah diwajibkan seperti itu (dua rakaat) sejak awal, dan bukan asalnya empat rakaat lalu diqasarkan menjadi dua rakaat. (Dalam) kata-kata “menurut keterangan dari lidah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam”, terdapat penegasan tentang kuatnya hal itu dari perkataan baginda.

Ibnu Umar radhiallahu 'anh berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلاَّلٌ فَعَلَّمَنَا فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ .

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang kepada kami, ketika kami kesesatan (jalan) lalu baginda mengajari kami, dan di antara yang diajarkan kepada kami, bahawa Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan kami agar sembahyang dua rakaat dalam perjalanan (safar).

Sebagaimana yang telah sedia maklum, telah dinukil dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudahan untuk mengqasarkan sembahyang adalah hadiah dari Allah 'Azza wa Jalla sebagai rukhshah, maka sepatutnya kita menghormati pemberian-Nya yang tidak ternilai ini. Apatah lagi Allah 'Azza wa Jalla menyukai sekiranya kita menerima anugerah-Nya itu. Ibnu Umar radhiallahu 'anhu berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bahawa Allah menyukai jika dilaksanakan sesuatu yang telah diizinkan-Nya (diberi keringanan) sebagaimana Allah membenci (terhadap seseorang) yang melakukan perlanggaran maksiat (perkara yang dilarang-Nya).”

Hadis di atas ini telah menyanggah tanggapan sesetengah pihak yang menyatakan menyempurnakan sembahyang ketika bermusafir adalah lebih afdhal kerana apa yang sebenarnya lebih afdhal adalah menerima rukhshah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut.

Manakala tentang pendapat yang menyatakan bahawa dengan keselesaan dalam perjalanan serta kecanggihan sistem pengangkutan pada zaman moden ini menyebabkan keperluan untuk mengqasar atau menjamak sembahyang sudah tidak relevan lagi, Syaikh Abu Ubaidah Masyhur telah menulis:

Ada juga yang menyatakan bahawa musafir pada zaman sekarang ini boleh ditempuh dengan kapal terbang, kereta dan kereta api. Oleh sebab itu ramai yang tidak merasakan kesulitan dalam bermusafir. Berbeza dengan musafir pada zaman dahulu, atau orang yang pekerjaannya yang mengharuskan dia selalu bermusafir. Apakah orang-orang seperti ini juga masih diperbolehkan mengqasarkan sembahyang?

Untuk mejawab persoalan ini Syaikh Abu Ubaidah telah menukil kata-kata Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah:

Dalam hal ini tidak ada perbezaan musafir itu menggunakan kapal terbang, kereta api dan lain-lain, juga samada perjalanan itu bertujuan menunaikan perintah Allah ataupun untuk tujuan-tujuan lain, dan termasuk juga perjalanan orang-orang yang pekerjaanya mengharuskan selalu berada dalam keadaan musafir seperti kelasi kapal laut, konduktor kereta api dan lain-lain, sebab pada hakikatnya itu juga termasuk dalam musafir. Oleh sebab itu dia boleh mengqasar, berbuka puasa dan lain-lain.

Ini adalah kerana keumuman Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:


Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa "mengqasarkan" (memendekkan) sembahyang...

Hukum mengqasarkan sembahyang ketika bermusafir adalah valid untuk setiap tempat dan zaman. Yang boleh membatasi keumuman hukum syari’at hanyalah Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam. Sewajarnya mereka yang memiliki pemikiran yang bingung ini mentadabbur (menghayati) Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikut:


Dan (Allah menjadikan) kuda dan baghal serta keldai untuk kamu menunggangnya, dan untuk menjadi perhiasan; dan Ia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Berkenaan ayat di atas Syaikh Abu Ubaidah Masyhur menerangkan:

Tuhan telah memberitahu kepada kita semua bahawa Dia telah menciptakan beberapa haiwan tunggangan yang tidak kita ketahui. Dia juga akan terus menciptakan perkara-perkara lain yang tidak ada pada waktu diwahyukan ayat ini seperti kapal terbang, kereta api, kereta mahupun kenderaan-kenderaan yang lain.

Orang yang telah disebutkan di atas (mereka yang menganggap qasar sudah tidak relevan di zaman moden ini) benar-benar memiliki pemikiran yang aneh ketika beranggapan kapal terbang, kereta api mahupun kereta bukan dalam kategori perjalanan, sehingga tidak boleh mengqasar sembahyang. Bukankah semua jenis kenderaan termasuk ciptaan Allah? Atau adakah mereka menganggap Allah tidak mengetahui kewujudan kenderaan-kenderaan tersebut pada masa yang akan datang. Hal ini tidak mungkin akan terjadi.

Oleh itu hukum mengqasarkan sembahyang ketika bermusafir tetap relevan untuk setiap tempat dan zaman tanpa mengira setinggi mana teknologi yang bakal dicipta di masa hadapan. Justeru jangan persia-siakan sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini apatah lagi setelah kita tahu pendapat yang lebih tepat tentang hukum mengqasarkan sembahyang ketika musafir adalah wajib.


4
JARAK PERJALANAN YANG MEMBOLEHKAN
SEMBAHYANG DIQASARKAN

Ulama’ telah berbeza pendapat tentang jarak perjalanan yang dianggap sebagai safar sehingga dibolehkan sembahyang diqasarkan serta berbuka puasa. al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah berkata:

… hal ini (jarak perjalanan yang dianggap sebagai musafir) termasuk masalah yang banyak diperselisihkan oleh para ulama’. Dalam masalah ini, Ibnu Mundzir dan selainnya menyebutkan sekitar dua puluh pendapat.

Perbezaan pendapat ini berpunca dari beragamnya hadis-hadis serta atsar-atsar dari para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang jarak perjalanan minima yang mereka lalui lalu mereka mengqasarkan sembahyang. Namun begitu pendapat yang dipakai di Malaysia adalah dua marhalah (bersamaan dengan 83 kilometer).

Selanjutnya Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah mengulas tentang perbezaan jarak ini dengan berkata:

Sebahagian ulama’ berpendapat bahawa jarak perjalanan yang dibolehkan mengqasarkan sembahyang ialah lapan puluh tiga kilometer. Ulama’ yang lain berpendapat jaraknya sesuai menurut adat yang berlaku. Iaitu jika dia melakukan perjalanan yang menurut adat sudah disebut sebagai safar maka dia telah melakukan safar meskipun jaraknya belum sampai lapan puluh kilometer. Adapun jika perjalanannya menurut adat belum dikatakan safar meskipun jaraknya 100 kilometer, maka dia belum disebut safar.

Pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyah rahimahullah. Yang demikian ini adalah kerana Allah dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menentukan jarak tertentu untuk dibolehkan melakukan qasar.

Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah menegaskan bahawa ada dua bentuk pandangan ulama’ dalam hal jarak perjalanan yang diperbolehkan sembahyang qasar. Satu kelompok membatasi jarak yang tertentu manakala kelompok yang satu lagi tidak membatasinya melainkan ianya ditentukan menurut adat kebiasaan lingkungan perjalanan seseorang. Beliau telah menguatkan pendapat kelompok kedua sebagaimana Syaikh al-Islam. Dengan ini dapat kita fahami bahawa antara faktor yang menyebabkan terdapat beberapa hadis dan atsar yang menunjukkan batas minima yang berbeza jaraknya dalam isu sembahyang qasar ini adalah disebabkan perbezaan dalam adat kebiasaan perjalanan yang diklasifikasikan sebagai safar di antara para sahabat Nabi radhiallahu 'anhum.

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam sebenarnya tidak pernah meletakkan had batasan yang memperbolehkan kita mengqasarkan sembahyang. Tetapi baginda akan senantiasa mengqasarkan sembahyang apabila baginda bermusafir keluar dari Madinah. Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Silsilah al-Ahadits al-Shahihah (jld 1, ms. 367) telah menurunkan kata-kata Imam Ibnu Mundzir:

Sungguh saya tidak mengetahui bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ada mengqasarkan sembahyang dalam satu perjalanan kecuali setelah keluar dari Madinah.

Kenyataan Ibnu Mundzir ini adalah selari dengan sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiallahu 'anhuma , dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.

Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika keluar dari kota Madinah, baginda tidak menambah rakaat sembahyang-sembahyangnya melebihi 2 rakaat (kecuali Maghrib) sehinggalah baginda kembali ke kota Madinah.

Syaikh Abu Ubaidah Masyhur pula berkata:

Namun pendapat yang shahih menurut para ulama’ yang sangat teliti bahawa jika menurut adat kebiasaan seseorang satu jarak tertentu sudah boleh dianggap melakukan safar, maka dia dianggap telah boleh mengerjakan jamak mahupun qasar. Ini lebih sesuai dengan slogan Islam yang selalu memberikan kemudahan kepada umatnya. Ini adalah kerana dengan meletakkan had batasan seperti hanya boleh mengqasarkan sembahyang selama tiga hari atau batasan-batasan lainnya, boleh mengakibatkan musnahnya kemudahan yang diberikan syari’at Islam.

Manakala Syaikh al-Syinqithi rahimahullah pula berkata:

Pendapat yang paling kuat dan dapat dijadikan sebagai hujjah menurutku adalah pendapat orang yang menyatakan: “Sesungguhnya semua yang dikategorikan sebagai safar sekalipun jaraknya tidak jauh maka diperbolehkan pelakunya untuk mengqasarkan sembahyang, sebab dalam nas hanya disebutkan safar secara mutlak (tanpa dibatasi dengan ukuran jarak mahupun hari).

Oleh itu tiada sesiapa yang berhak untuk meletakkan batasan tentang jauh jarak perjalanan yang diperbolehkan seseorang itu bersembahyang qasar kecuali Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak meletakkan batasan jarak tersebut maka ianya bergantung kepada kebiasaan lingkungan perjalanan harian seseorang individu. Apatah lagi terdapat hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengqasarkan sembahyang dalam perjalanan yang kurang dari dua marhalah. Apabila Anas bin Malik radhiallahu 'anhu ditanya tentang solat qasar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menjelaskan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ الشَّاكُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila keluar dalam satu perjalanan yang berjarak tiga mil atau tiga farsakh (Syu’bah ragu-ragu) maka baginda sembahyang hanya 2 rakaat.

Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah:

Ini merupakan hadis yang paling shahih dan tegas dalam menjelaskan hal tersebut (jarak yang diperbolehkan mengqasar sembahyang). Namun para ulama’ yang tidak sependapat memahami bahawa yang dimaksudkan adalah batas dimulainya baginda mengqasarkan sembahyang dan bukan batas jarak akhir perjalanan. Akan tetapi sangat jelas betapa pemahaman ini sangat jauh dari kebenaran. Sementara al-Baihaqi telah menyebutkan dalam riwayatnya melalui jalur ini bahawa Yahya bin Yazid radhiallahu 'anhu berkata:

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ, قَالَ: كُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ. وَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ الشَّاكُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

Aku bertanya kepada Anas tentang mengqasarkan sembahyang dan saat itu aku akan keluar menuju Kufah (iaitu dari Bashrah), apakah aku sembahyang dua rakaat dua rakaat hingga kembali.” Anas juga berkata: “Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan perjalanan sejauh tiga mil atau tiga farsakh maka baginda sembahyang 2 rakaat.”

Nampak dari sini bahawa beliau (Yahya bin Yazid) bertanya kepada Anas tentang bolehnya mengqasarkan sembahyang ketika safar bukan tentang tempat di mana harus dimulakan mengqasarkan sembahyang.

Imam Muhammad bin Ismail al-Shon’ani rahimahullah pula berkata berkaitan dengan hadis di atas:

Adapun yang dimaksudkan dengan kalimat “Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan perjalanan” itu ialah apabila baginda sudah berniat melakukan perjalanan sejauh sedemikian. Jadi bukan dimaksudkan bahawa apabila baginda ingin berjalan jauh, maka beliau tidak mengqasar sembahyang setelah mencapai jarak sedemikian.

Seterusnya sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersembahyang Zuhur empat rakaat di Madinah dan bersembahyang Asar di Dzil Hulaifah dua rakaat.

Sebagaimana yang telah sedia maklum jarak perjalanan dari Madinah ke Dzil Hulaifah adalah 7 mil iaitu bersamaan dengan antara 12 hingga 13 kilometer. Hadis ini juga adalah sebagai bukti bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengqasarkan sembahyang walaupun jarak perjalanan tersebut adalah kurang dari dua marhalah (83 kilometer).

Syaikh Muhammad Abdussalam al-Syaqiry pula berkata:

Sebuah riwayat dari Ibnu Umar: “Jika aku keluar satu mil, maka aku akan mengqasar sembahyang.” Ini menegaskan bahawa pengertian safar dan hukum musafir yang membolehkan untuk mengqasarkan sembahyang, membuka puasa adalah perjalan sejauh satu mil atau lebih.
Kini sudah semakin jelas bagi kita Insya-Allah, dua marhalah atau lapan puluh tiga kilometer bukanlah batasan yang baku untuk membolehkan kita mengqasarkan sembahyang. Maka bukanlah menjadi satu kesalahan bagi mereka yang bermusafir kurang dari dua marhalah untuk mengqasarkan sembahyangnya. Malah ini merupakan satu nikmat kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba-Nya maka kecapilah nikmat anugerah-Nya itu tanpa was-was.

5
TEMPOH PERJALANAN YANG MEMBENARKAN
SEMBAHYANG DIQASARKAN

Ulama’ berbeza pendapat tentang status musafir bagi seorang yang dalam perjalanannya singgah di sebuah daerah untuk beberapa hari. Adakah orang tersebut masih diperbolehkan mengqasarkan sembahyangnya atau tidak? Ada yang menyatakan jumlah hari yang tertentu seperti tiga hari, empat hari, sepuluh hari atau lapan belas hari dan ada pula yang beranggapan apabila seseorang itu bermusafir maka dia tetap dibolehkan mengqasarkan sembahyang sehinggalah dia kembali ke tempat asalnya. Di Malaysia rata-ratanya berpendapat apabila seorang musafir singgah di suatu tempat maka dia hanya boleh mengqasarkan sembahyang selama 3 hari sahaja dan untuk hari yang keempat dan seterusnya hendaklah dia menyempurnakan sembahyangnya. Namun begitu pendapat bahawa tidak ada batasan tempoh tertentu adalah lebih menghampiri kebenaran disebabkan keumuman Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengsyari’atkan sembahyang qasar ini.


Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa "mengqasarkan" (memendekkan) sembahyang...

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam juga tidak membatasi jumlah hari yang tertentu yang dibenarkan mengqasar sembahyang. Malah kewujudan hadis-hadis dengan jumlah hari yang berbeza menunjukkan tidak ada batasan jumlah hari yang tertentu dalam hal ini. Perbezaan jumlah hari tersebut hanyalah menunjukkan keragaman corak musafir Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Mari kita sama-sama melihat hadis-hadis tersebut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ .

Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bermukim di Tabuk selama dua puluh hari (dan baginda) mengqasarkan sembahyang.”

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ.

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, dia berkata: “Aku berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada saat penaklukan kota Mekah, maka baginda bermukim di Mekah selama lapan belas malam dan tidak sembahyang kecuali sebanyak dua rakaat (qasar).”

يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ, سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.

Yahya bin Abi Ishak berkata: “Saya mendengar Anas bin Malik berkata: “Kami pernah musafir bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah. Selama dalam musafir itu baginda melakukan sembahyang secara dua rakaat (qasar kecuali Maghrib) sehingga kembali ke Madinah. Saya bertanya: “Berapa lamakah anda berada di kota Makkah?” Anas menjawab: “Kami menginap di Kota Makkah selama sepuluh hari.”

Jelas dalam hadis-hadis di atas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak membatasi tempoh hari bagi mengqasarkan sembahyang. Malah Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah telah membawa beberapa atsar dari para sahabat yang menunjukkan mereka tetap mengqasarkan sembahyang walaupun mereka singgah di satu daerah dalam jangka masa yang lama.:

Miswar bin Makhramah berkata: “Kami bermukim dengan Sa’ad di salah satu desa di wilayah Syam selama empat puluh hari. Selama itu Sa’ad tetap mengqasarkan tetapi kami mencukupkan.” Berkata Nafi’: “Abdullah bin ‘Umar bermukim di Azerbaijan enam bulan dan tetap bersembahyang dua rakaat ketika tertahan oleh salji waktu memasukinya.” Hafash bin Ubaidullah mengatakan bahawa Anas bin Malik bermukim di Syam dua tahun dan terus bersembahyang sebagai musafir. Dan menurut Anas, para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bermukim di Ramhurmuz selama tujuh bulan dan tetap mengqasarkan sembahyang, sedang menurut Hassan, dia bermukim dengan ‘Abd al-Rahman bin Samurah di Kabul selama dua tahun dan ‘Abd al-Rahman terus mengqasarkan tapi tidak menjamak. Kemudian Ibrahim mengatakan pula bahawa para sahabat pernah bermukim di Rayy selama setahun atau lebih, dan di Sijistan selama dua tahun (dan mereka tetap mengqasarkan sembahyang.)
Demikianlah amalan para sahabat Nabi radhiallahu 'anhum. Mereka inilah manusia yang paling hampir dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam malah merekalah golongan yang paling tahu tentang ajaran-ajaran baginda. Mereka inilah (iaitu golongan muhajirin dan anshar) juga yang telah dipuji oleh Allah 'Azza wa Jalla sebagaimana Firman-Nya:


Dan orang-orang yang terdahulu - yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar", dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia, serta Dia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar.

Bahkan baginda shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri telah memuji para sahabatnya radhiallahu 'anhum sebagai generasi terbaik umat ini dan baginda telah memberi satu jaminan sekiranya kita berada di atas manhaj para sahabat maka kita akan termasuk dalam golongan yang selamat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Umatku yang terbaik adalah umat dikurunku, kemudian umat yang sesudahnya dan umat yang sesudahnya lagi.

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً. قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

Dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya: “Siapakah golongan itu wahai Rasulullah?” Baginda bersabda: “Mereka yang mengikuti jalan hidupku dan para sahabatku.”

Oleh itu wajarkah untuk kita masih ragu-ragu dengan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam serta amalan para sahabatnya radhiallahu 'anhum dalam permasalahan ini sehingga kita lebih utamakan amalan yang hanya diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang kita.

Seterusnya kita akan melihat ulasan Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah berkaitan dengan tempoh perjalanan yang dibolehkan mengqasarkan sembahyang:

Seorang musafir itu boleh terus mengqasar sembahyangnya selama dia masih dalam musafir. Jika dia bermukim di suatu tempat kerana sesuatu keperluan yang hendak diselesaikannya maka dia tetap boleh mengqasarkan sembahyangnya sebab dia masih dianggap sebagai musafir walaupun bermukimnya di sana sampai bertahun-tahun lamanya. Adapun kalau dia bermaksud hendak bermukim di sana dalam waktu yang tertentu (yang telah diketahui pada awal musafirnya-pen) maka menurut pendapat yang terkuat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bermukimnya itu belum lagi menghilangkan hukum musafir, baik lama atau sebentar, selama dia tidak berniat hendak menjadi penduduk tetap di tempat itu.

Setelah membawa pelbagai pendapat yang membatasi jumlah hari tertentu yang dibolehkan mengqasarkan sembahyang, Imam Muhammad bin Ismail al-Shon’ani rahimahullah telah menulis:

Sudah jelas tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mengqasarkan sembahyang selama masa safar telah melebihi dari waktu-waktu yang disebutkan di atas. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan penentuan batas waktu, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran ialah boleh sentiasa mengqasarkan sembahyang selama dalam perjalanan itu sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh para sahabat – kerana memang tidak dinamai mukim dalam keadaan ragu-ragu setiap hari dan juga tidak dinamai mukim bagi orang yang singgah di satu tempat meskipun lama.


6
MENJAMAK SEMBAHYANG BUKAN TERHAD
KETIKA DALAM PERJALANAN (SAFAR)

Tidak ada yang mempertikaikan tentang bolehnya menjamak sembahyang ketika berada dalam perjalanan. Terdapat hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memang pernah menjamak sembahyang ketika bermusafir.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ, إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

Bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sewaktu perang Tabuk, selalu menjamak sembahyang Zuhur dengan Asar (jamak taqdim-pen) bila berangkat sesudah tergelincir matahari (setelah masuk waktu Zuhur), tetapi apabila berangkatnya sebelum matahari tergelincir (sebelum waktu Zuhur) maka sembahyang Zuhur diundurkan baginda, dan dihimpunnya sekali dengan Asar (jamak ta’khir-pen). Begitu pula dalam sembahyang Maghrib, iaitu sekiranya baginda berangkat sesudah matahari terbenam (telah masuk waktu Maghrib), dijamaknya Maghrib dengan Isyak (jamak taqdim-pen), tetapi kalau berangkatnya itu sebelum matahari terbenam, diundurkannyalah Maghrib itu sampai waktu Isyak dan dijamaknya dengan sembahyang Isyak (jamak ta’khir).

Kebanyakan umat Islam di Malaysia berpendapat bahawa menjamak sembahyang hanya dibenarkan kepada mereka yang bermusafir sahaja. Sebenarnya berada dalan keadaan musafir hanyalah salah satu dari faktor yang membenarkan sembahyang dijamakkan. Faktor sebenar yang menentukan samada sembahyang boleh dijamakkan atau tidak adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk menjalankan ibadah sembahyangnya walaupun dia bukan seorang musafir. Tentang hubungan antara menjamakkan sembahyang dan musafir, Syaikh Muhammad Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah menulis:

Jamak itu tidak berkait dengan qasar tetapi terkait dengan keperluan. Apabila sahaja seseorang itu perlu untuk menjamak sembahyangnya baik ketika dia bermukim mahupun ketika dalam perjalanan maka dia boleh menjamak sembahyangnya. Oleh kerana itu manusia melakukan jamak ketika hujan yang menyulitkan mereka untuk kembali ke masjid. Juga dibolehkan menjamak sembahyang bila terjadi angin kencang di musim dingin yang menyukarkan mereka keluar menuju masjid. Juga dibenarkan menjamak sembahyang jika dia takut keselamatan hartanya atau yang semisalnya.

Inilah rukhshah (kelonggaran) sebenarnya yang Allah 'Azza wa Jalla kurniakan kepada hamba-Nya sesuai dengan sifatnya yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maka sewajarnya kita bersyukur atas kurniaan-Nya itu dengan menggunakan rukhshah tersebut dan tidak mencipta batasan-batasan tertentu yang tidak disyari’atkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam. Apatah lagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menjamakkan sembahyang bukan kerana musafir atau hujan hanya bertujuan untuk memudahkan umatnya. Ini sebagaimana hadis dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anhu, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersembahyang di Madinah (bukan dalam musafir) sebanyak tujuh dan lapan rakaat iaitu dengan menjamak Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isyak.
Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anhu menerangkan:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menjamak sembahyang Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isyak di Madinah (bukan dalam musafir), bukan kerana dalam ketakutan atau hujan.” Lalu orang bertanya kepada Ibnu ‘Abbas: “Kenapa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbuat sedemikian?” Jawabnya: “Baginda bertujuan agar tidak menyukarkan umatnya.”
Kedua-dua hadis di atas sudah memadai untuk membatalkan pendapat mereka yang hanya menghadkan sembahyang hanya boleh dijamakkan ketika dalam perjalanan kerana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjamak sembahyangnya ketika baginda berada di Madinah iaitu dalam keadaan bermukim. Malah hadis dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anhu ini dijadikan hujjah oleh ulama’ untuk membolehkan sembahyang itu dijamak asalkan terdapat keperluan yang mendesak dan valid demi untuk menghindari kesulitan yang dihadapi itu. Malah kata-kata Ibnu ‘Abbas “bukan kerana dalam ketakutan atau hujan” secara tidak langsung menunjukkan bolehnya menjamak sembahyang jika kita berada dalam kedua-dua situasi tersebut.

Berkata Syaikh Muhammad Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah setelah membawa hadis Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anhu tersebut:

Inilah rambu-rambunya, setiap kali seseorang merasa kesulitan sekiranya tidak melakukan jamak maka dia boleh melakukannya. Namun jika dia tidak mengahadapi kesulitan maka tidak perlu menjamak. Namun safar adalah tempat kesulitan jika tidak melakukan jamak. Untuk itu dibolehkan musafir untuk menjamak sembahyang baik ketika dalam perjalanan atau ketika singgah di suatu tempat, hanya sahaja jika dia sedang dalam perjalanan maka menjamaknya lebih utama sedangkan ketika singgah meninggalkan jamak lebih utama.

Syaikh Abu Ubaidah Masyhur pula berkata selain dari dalam ketakutan ataupun hujan yang lebat:

Diperbolehkan menjamak sembahyang ketika tanah dalam keadaan berlumpur, udara yang dingin, turun salju, sakit, angin kencang bahkan kerana adanya uzur atau kepentingan lain…Ibnu Taymiyyah berkata: “Mazhab Fiqh yang paling longgar dalam masalah menjamak sembahyang adalah mazhab al-Imam Ahmad. Sebab beliau telah membolehkan menjamak antara dua sembahyang hanya disebabkan adanya keperluan ataupun ketika sedang sibuk.”

Selanjutnya Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah berkata:

Dalam Syarah Muslim, Imam al-Nawawi rahimahullah berkata: “Beberapa imam membolehkan jamak bagi orang yang tidak musafir, bila ia ada suatu kepentingan, asal sahaja hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab dari golongan Maliki, dan menurut al-Khaththabi juga pendapat al-Quffal dan al-Syasy al-Kabir dari golongan Syafi’i, juga dari Ishak Marwazi dan dari jemaah ahli hadis, serta inilah pula yang dipilih oleh Ibnul Mundzir.

Telah jelas bagi kita bahawa sembahyang jamak bukan hanya disyari’atkan ketika dalam musafir. Sekiranya memang ada keperluan yang begitu mendesak maka dibenarkan untuk menjamakkan sembahyang. Hanya apa yang ingin penulis tekankan jangan kita terlalu bermudah-mudah dalam isu sembahyang jamak ini sehingga menjadi kebiasaan untuk manjamakkan sembahyang tanpa sebab atau kesulitan yang dihadapi seperti diamalkan golongan syi’ah. Ini adalah kerana hukum asal sembahyang itu adalah mengikut waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya:


Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya.

Menurut Syaikh Abu Ubaidah kaedah umum yang disepakati oleh Ahlus Sunnah Wal Jama’ah adalah:

Hendaklah setiap sembahyang itu dikerjakan pada waktunya yang telah ditetapkan dan telah dinaskan dalam hadis-hadis Nabi, tanpa mengawalkan atau mengakhirkannya, kecuali jika ada beberapa sebab yang telah disebutkan dalam beberapa kitab fiqh dan sebab itu diperkuatkan oleh dalil syari’at yang diakui (keshahihannya).


7
NIAT YANG PERLU DILAFAZKAN KETIKA MENJAMAK DAN MENGQASARKAN SEMBAHYANG

Setiap amal ibadah wajib dimulakan dengan niat. Dalil wajibnya niat adalah Sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam :

عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ, سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

Dari ‘Alqamah bin Waqqash al-Laitsi bahawa dia berkata: “Aku mendengar Umar bin Khattab berkata di atas mimbar: “Aku mendengar Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Tiap-tiap amal perbuatan harus disertai dengan niat, balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan….”

Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah tentang hadis di atas ia membuktikan:

Setiap pekerjaan harus didasari dengan niat. Al-Khauyi mengatakan, “Seakan-akan Rasulullah memberi pengertian bahawa niat itu bermacam-macam sebagaimana perbuatan. Seperti orang yang melakukan perbuatan dengan motivasi ingin mendapatkan redha Allah dan apa yang dijanjikan kepadanya, atau ingin menjauhkan diri dari ancaman-Nya.

Namun begitu sering terjadi perbincangan samada niat sebelum memulakan sesuatu ibadah itu perlu dilafazkan atau ianya hanya amalan dalam hati. Adakah disyari’atkan melafazkan niat أصلي فرض (Sahaja aku sembahyang fardhu)….” sebelum mengerjakan ibadah sembahyang atau memadai di dalam hati kita terlintas bahawa kita akan mengerjakan ibadah tersebut?

Niat menurut pengertian bahasa dimaksudkan : “Qasad (maksud yang digerak dan dikehendaki oleh hati), azam (atau ‘azamul qalb, iaitu apa yang telah dicita-citakan di hati) dan iradah (iaitu al-iradatul jazimah, iaitu kehendak keinginan hati dalam keadaan yang sedar). Adapun menurut syara’, niat adalah : “Berazam (bertekad) untuk melaksanakan ibadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qasad, azam dan iradah tempatnya di hati kerana ini kerja hati (‘amal al-Qalb) bukan kerja lidah. Oleh itu niat tidak perlu dilafazkan atau diucapkan, inilah yang disepakati oleh jumhur ulama’ dan etimologis (ahli ilmu asal-usul kata). Niat juga diertikan : “kehendak, maksud (tujuan) dan keazaman bukan paksaan.

Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah: “Imam Nawawi mengatakan, bahawa niat bererti maksud, iaitu keinginan yang ada dalam hati.”

Seterusnya al-Hafidz menyatakan:

Al-Baidhawi berkata, “Niat adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan, baik mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, sedangkan syari’at adalah sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang diredai Allah dan mengamalkan segala perintah-Nya.”

Dari keterangan di atas dapatlah kita fahami bahawa setiap amal seseorang mukmin yang terbit dari kehendak, azam, cita-cita dan gerak hatinya yang disedari dan tidak dipaksa, maka itulah yang dinamakan niat. Dan niat ini tempatnya di hati tanpa perlu dilafazkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga memulakan sembahyangnya dengan takbir (الله اكبر) tanpa melafazkan apa-apa sebelumnya. Dalilnya adalah seperti hadis yang dikemukakan oleh Aishah radhiallahu 'anha:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ.

Sesungguhnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam membuka sembahyangnya dengan Takbir.

Jelas melalui riwayat di atas baginda shallallahu ‘alaihi wasallam tidak melafazkan niat أصلي فرض (“Sahaja aku sembahyang fardhu….”) sebagaimana yang biasa diamalkan di Malaysia. Malah Imam al-Syafi’i rahimahullah Ta’ala juga berpendapat bahawa sembahyang itu dimulakan dengan takbir tanpa melafazkan niat. Berkata Imam al-Syafi’i rahimahullah dalam kitab beliau al-Umm : “Siapa yang pandai membaca takbir, niscaya tidaklah ia memulakan sembahyangnya melainkan dengan takbir itu sendiri dan takbirnya ialah الله اكبر.” Menurut Syaikh Mohammed Abdul Qoder al-Mandeeli: “Adapun orang yang berkata sunnat berlafaz (niat) sebelum takbir, maka perkataannya menyalahi perkataan Imam al-Syafi’i sendiri.”

Malah sebenarnya telah menjadi satu kesepakatan antara keempat-empat imam mazhab bahawa niat itu tempatnya di hati dan tidak perlu dilafazkan. Imam Ibn Abi al-‘Izz rahimahullah telah berkata:

Tidak ada seorang ulama’ pun dari imam empat, tidak al-Syafi’i mahupun yang lainnya yang mensyaratkan melafazkan niat. Menurut kesepakatan mereka, niat itu tempatnya di dalam hati. Hanya sahaja sebahagian ulama’ kebelakangan mewajibkan seseorang melafazkan niatnya dalam sembahyang. Dan pendapat ini digolongkan sebagai mazhab al-Syafi’i. Al-Nawawi rahimahullah berkata: “Itu tidak benar.”

Sementara itu Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah dalam al-Fatawa al-Kubra (jld. 1, ms. 1) telah berkata:

Melafazkan niat secara jahrah (kuat) tidak pernah disyari’atkan walaupun oleh salah seorang ulama’ Muslimin, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh salah seorang dari para Khulafa’ baginda, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat baginda dan juga tidak pernah dilakukan oleh para Salaf al-ummah dan para ulama’nya.

Kaedah yang sama juga perlu diterapkan dalam sembahyang jamak dan qasar. Oleh itu memadailah sekiranya di hati kita terdetik untuk mengerjakan sembahyang tertentu secara jamak atau qasar atau kedua-duanya sekali tanpa melafazkan niat tersebut. Telah tersebar dalam kitab-kitab fardhu ‘ain di Malaysia di mana penulis kitab-kitab tersebut telah menurunkan lafaz-lafaz dengan formulasi tertentu yang tidak ada contohnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Lafaz-lafaz tersebut tidak pernah wujud dalam mana-mana kitab-kitab hadis. Malah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga tidak pernah memerintah atau mengajar para sahabat radhiallahu 'anhum lafaz-lafaz niat yang tertentu. Berkata Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah :

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menjamak dan mengqasar sembahyang bersama dengan para sahabatnya, namun baginda tidak memerintahkan mereka untuk niat jamak dan qasar… Selain itu Rasulullah juga pernah mengerjakan sembahyang Zuhur di padang Arafah tanpa memberitahu para sahabatnya terlebih dahulu bahawa setelah itu akan terus dilaksanakan sembahyang Asar (jamak taqdim). Baginda terus sahaja sembahyang Asar dengan para sahabatnya. Tidak ada seorangpun dari mereka yang berniat jamak… Begitu juga ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sembahyang berjemaah bersama para sahabat di tempat yang bernama Dzil Hulaifah sebanyak dua rakaat tanpa menyuruh mereka berniat qasar.

Namun begitu melalui pengalaman penulis sendiri, ramai yang enggan melakukan sembahyang jamak dan qasar semata-mata kerana mereka tidak tahu cara berniat dalam bahasa arab mengikut formulasi lafaz yang di ajar dalam kelas-kelas atau kitab-kitab fardhu ‘ain. Pada tanggapan mereka tanpa melafazkan niat dengan lafaz-lafaz tersebut, sembahyang mereka akan terbatal. Ini adalah satu perkara yang amat membingungkan kerana mereka sebenarnya meninggalkan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hanya kerana terlalu memberat-beratkan perkara yang sebenarnya tidak dituntut oleh syari’at. Sewajarnya mereka mengikut tatacara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memulakan sembahyang baginda tanpa melafazkan apa-apa niat sebelum takbir kerana niat baginda tempatnya di hati. Oleh itu tidak melafazkan niat seperti “Ushollli Fardhu (Sahaja aku sembahyang fardhu)..” ketika memulakan sembahyang adalah sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang wajib kita semua patuhi. Ini adalah dalam rangka mencontohi Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dalam ibadah sembahyang sepertimana yang diwajibkan ke atas kita semua sebagaimana sabdanya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

Sembahyanglah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang.


8
HUBUNGKAIT NIAT PERJALANAN DENGAN PEMBOLEHAN
MENJAMAK DAN MENGQASARKAN SEMBAHYANG

Apa yang biasa difahami oleh masyarakat Islam di Malaysia rukhshah (keringanan) yang Allah 'Azza wa Jalla kurniakan kepada musafir seperti mengqasarkan dan menjamakkan sembahyang hanya diperbolehkan ketika berada dalam perjalanan yang berbentuk ketaatan kepada Allah 'Azza wa Jalla (safar al-tha’ah) dan bukan untuk tujuan yang mengandungi unsur-unsur dosa atau maksiat. Namun begitu sebenarnya rukhshah yang Allah 'Azza wa Jalla berikan kepada para musafir adalah berbentuk umum tanpa menetapkan apa-apa syarat tambahan. Firman-Nya:


Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa "mengqasarkan" (memendekkan) sembahyang…

Asalkan sahaja hamba-Nya yang Muslim berada dalam perjalanan maka diperbolehkan untuknya mengqasarkan mahupun menjamakkan sembahyangnya. Menurut Syaikh Abdullah bin Abdurahman al-Jibrin:

Keringanan perjalanan dibolehkan bagi setiap perjalanan baik perjalanan untuk ketaatan atau untuk maksiat, sedangkan dosa adalah disebabkan perbuatan maksiat itu sendiri baik yang dilakukan oleh seorang musafir ataupun orang yang bermukim. Pelaku maksiat akan mendapatkan dosa dalam dua keadaan itu dan keringanan yang diberikan kepada orang yang dalam perjalanan adalah untuk menghindari kesulitan, begitu juga orang yang melakukan perjalanan kemudian lalu berbuat maksiat di dalam perjalanannya itu dan dia adalah seorang Muslim maka dia mendapatkan ketentuan-ketentuan syari’at Islam dan tidak boleh bagi kita melarangnya untuk mendapatkan keringanan dari Allah kerana perbuatan maksiatnya.

Sesiapa yang melakukan perjalanan atas tujuan untuk membuat maksiat maka dia akan dianggap melakukan perbuatan yang haram dan berdosa di atas perbuatan tersebut namun ini tidak menghindarinya untuk mendapat rukhshah dalam menjamak dan mengqasarkan sembahyang. Contohnya seorang yang mencuri sehelai baju lantas dipakainya baju tersebut untuk mengerjakan sembahyang. Maka perbuatannya mencuri baju adalah haram tetapi sembahyangnya tetap sah.
Manakala Syaikh al-Syinqithi dalam Adhwaa’ul Bayaan (Jld 1, halaman 360) pula berpendapat:

Para ulama’ berijma’ (bersepakat) bahawa mengqasar sembahyang empat rakaat menjadi dua rakaat ketika safar memang benar disyari’atkan… Ada juga orang yang menyatakan bahawa mengqasarkan sembahyang hanya boleh ketika safar dalam ketaatan syari’ay. Pendapat seperti itu merupakan pendapat yang tidak dipercayai oleh para ulama’.

Dari ini dapat kita fahami bahawa menjamak dan mengqasarkan sembahyang diperbolehkan dalam segala bentuk perjalanan samada atas tujuaan ketaatan atau maksiat. Semoga dengan rukhsah ini akan dapat memberi perangsang kepada mereka yang memiliki tujuan yang tidak baik dalam sesuatu perjalanan untuk bersembahyang dan mungkin melalui sembahyangnya itu akan membuka hati mereka untuk membatalkan hasrat menempuhi perjalanan yang tidak baik tersebut. Sebagaimana yang kita sedia maklum ibadah sembahyang itu dapat menghindari kita dari melakukan perkara yang keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

…sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar…


PENUTUP

Penulis yakin setelah kita benar-benar faham dengan beberapa hukum berkaitan dengan sembahyang jamak dan qasar ini, maka akan terserlah kepada kita betapa indahnya hukum-hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Rukhshah (keringanan) yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui sembahyang jamak dan qasar mengukuhkan lagi bahawa Dia benar-benar bersifat al-Rahmah (kasih sayang) terhadap makhluk-Nya. Sewajarnya kita mempergunakan sepenuhnya anugerah serta sedekah yang Allah 'Azza wa Jalla kurniakan kepada kita. Apatah lagi perkara-perkara yang penulis ketengahkan di atas ada dalilnya dari al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiallahu 'anhum. Bagi penulis batasan-batasan yang telah digariskan dalam sesetengah kitab-kitab fardhu ‘ain di Malaysia berkaitan dengan sembahyang jamak dan qasar seolah-olah menafikan serta menghancurkan kemudahan syari’at Islam. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh Abu Ubaidah Masyhur:

Ini kerana dengan meletakkan had batasan seperti hanya boleh mengqasarkan sembahyang selama tiga hari atau batasan-batasan lainnya, boleh mengakibatkan musnahnya kemudahan yang diberikan syari’at Islam.

Antara manhaj Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam membuat pilihan ketika memberi pandangan adalah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Umm al-Mukminun ‘Aishah radhiallahu 'anha:

مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ.

Tidaklah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika diberi dua pilihan kecuali baginda memilih yang paling mudah di antaranya selagi tidak mengandungi dosa.

Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua akan menjadi pilihan kita kerana mustahil apa yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya serta menjadi amalan para sahabat Nabi radhiallahu 'anhum akan mengandungi unsur-unsur dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan kemudahan kepada hamba-hamba-Nya dan tidak mahu memberati kita semua. Ini sebagaimana Firman-Nya:


…(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran…


Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya...


Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh - (dengan tidak menjadi keberatan kepada mereka, kerana) Kami tidak memberati diri seseorang (dengan kewajipan) melainkan sekadar yang terdaya olehnya, - merekalah ahli Syurga, mereka kekal di dalamnya.


Tuesday, June 8, 2010

~~Doa~~


BISMILLAHIRAHMANIRAHIM...
Ya Allah,
sebagai mana
Engkau pernah menghantar burung² ababil
untok menghancurkan tentera bergajah
musrikin.
maka kami memohon padamu Ya Allah,
turunknlah bantuan mu kali
ini kepada orang² Islam di Palestin,
hancurkanlah rejim zionis sedahsyat
dahsyatnya
..Amin Ya Robal Alamin

Tuesday, June 1, 2010

~Forgiveness.~


Forgiveness is not something we do for other people.
We do it for ourselves, to get well and move on.

Monday, March 15, 2010

~Salam~


Welcome
This site is under construction.
Thank you for stopping by.